"KUBIZMA"

ul. Železnička 50, 34227 Batočina
mob.:+381 (0) 60 16 32627
mob: +381 (0) 69 616 338
kubizma34@gmail.com
Automati za FILTRIRANJE VODE. . .
Point Of Use aparat za filtriranje vode

POU (point of use) aparati za vodu su novost na srpskom tržištu. Oni nude direktan i nesmetan pristup vodi jer se spajaju na vodovod (izvor vode) korisnika.  

Tako crpe vodu koju u kontinuitetu filtriraju 5 filtera,  te je po želji korisnika grejanje  odnosno hlade vode. 

POU aparati za vodu će Vam omogućiti:   

 

 

Broj trenutno slobodnih automata: 100
Svaki filter ima različitu funkciju u prećiscavanju vode, pa tako do Vas stiže voda vrhunskog kvaliteta. Voda je bez štetnih teških metala, hlora, hloroforma, bez organske materije,bakterija i mikrobioloskoih uzgoja. Isto tako filteri odklanjaju sa preciznost od 5 mikrona otpatke,prašine,pesak i drugih neželjenjih ostataka. Ovi filteri imaju mogućnost kako poboljšati kvalitet vode, tako i efikasno poboljšati ukus vode.

Svaki filter u svom unutrašnjem sastavu koristi prirodne materijale, odnosno materijale koji se koriste u prehranbenoj industriju. Spoljašnji material koji se koriste za filtere je PP(polipropilen). Preciznost svakok filtera je 5 Microna propustljivosti. Filteri imaju mogućnost prečišćavanja vode od 8000 do 11000L u zavisnosti od kvaliteta gradske vode.

Na slikama ispod dati su opisi svakog filtera ponaosob:
Granular Active Carbon Filter- Granuralni filter aktivnog uglja (uklanja štetnost teskih metala, slobodnog hlora, hloroform, sprečava nastanaka mineralnog zagađenja. Apsorpciono prečišćavanje organske materije, mirisa, hlora, bakterija i mikrobioloskih uzgoja)
Post Carbon Filter- Post ugljeni filter (Bio absorpciono prečišćavanje za vodu, uklanja mirise, ostatak hlora,organskih materija, efikasno poboljšava ukus vode)
PP Fiber Cotton Filter Core- PP Filtersko jezgro, fiber od pamučna vlakna (koristi visoko kvalitetne otvore za filtere, preciznost od 5 mikrona, od vode temeljno uklanja otpatke, prašine, pesak i druge ostatke)
RO Reverse Osmosis Membrane Filter-Membranski filter rezervne osmoze(odradi i onaj mali deo koji možda ostaje u vodi, kao sto su bakterije i virusi, organske materije, koloida, teskie metale, razređene čvrste materijale*soli)
Compressed Activated Carbon Filter-Kompresovani filter aktivnog uglja ( ovaj filter radi uz pomoć aktivnog uglja od kokosove ljuske kao materiala za filter. Tri puta obradi gvožđe od sumpura ili kvalitetnog biljnog uglja. Služi kao kalup za sinteriranje materjala sa ciljem pripreme za hlađenje. U cilju uklanjanja ostatka hlora, vodene boje, mirisa, hemijskih pesticida i sitnih nečistoća, slično kao sto je filter sa aktivnim ugljem).
Dispanzer za čaše

Šema filtera