Kontakti

KUBIZMA
ul. Železnička br. 50, 34227 Batočina
Mob: +381 (0) 60 16 32 627
Mob +381 (0) 69 616 338
e-mail: kubizma34@gmail.com
DOWNLOAD:  

podaci firme

rešenje o registraciji

sanitarno rešenje